flashback / FAQ'jes

Dictees Forums Discussie flashback / FAQ'jes

Dit onderwerp bevat 9 reacties, heeft 5 stemmen, en is het laatst gewijzigd door  Johan de Boer 6 maanden, 4 weken geleden.

 • Auteur
  Berichten
 • #7976

  Trui Gonnissen
  Bijdrager

  Hallo allemaal,
  elk jaar opnieuw stof ik ergens begin maart mijn GB af, en lees ik een paar bladzijdes per dag, in de hoop er wat van te bakken bij de liefhebbers op het Zeeuws-Vlaams dictee in Terneuzen.

  Nu heb ik twee vraagjes/ opmerkingen. Ik weet niet of iemand mij kan helpen.

  1. Op pagina 98, onder puntje 12.1. (d) staan een paar uitzonderingen: pullover, countdown, breakdown, feedback, playback.
  Vind je niet dat ‘flashback’ ook zeker een plekje verdient in dit lijstje? Alleen al door de toch wel hoge frequentie van dit woord. Ik heb gekeken en het staat ook in de alfabetische lijst.

  2. Op pagina 113, onder puntje 15.4 staat:
  “Een letterwoord met een hoofdletter krijgt een apostrof voor de uitgang van het verkleinwoord
  – de FAQ’jes
  – een Benelux’je”

  Ik wil het even hebben over die FAQ / FAQ’jes.
  Ten eerste; FAQ is toch geen letterwoord, maar een initiaalwoord, gezien de uitspraak?

  Ten tweede; áls wat ik zeg ook klopt, dan zou je toch eerder ‘FAQ’tjes’ verwachten dan FAQ’jes, niet?

  Bedankt en vele groetjes,
  Trui

 • #7977

  Rein Leentfaar
  Bijdrager

  Ha Trui,

  Gebruik vaker http://www.woordenlijst.org (gratis).
  Dan kun je ook dingen doen als *down *back en *over
  En dan zie je dat er meer voorbeelden zijn.
  Het lijstje op p. 98 is dus niet-limitatief.

  FAQ is m.i. wel degelijk een letterwoord: ik zeg tenminste ‘fahk’

  En omdat de laatste letter van de uitspraak een k is, komt er ‘jes’ achter en niet ‘tjes’.

  Je hebt het grootste gelijk van de wereld dat ALS we zouden zeggen
  èhf-aa-kuu’, het zou worden FAQ’tjes, maar n.m.m. is dat dus niet zo.

  NB Op internet zijn de uitspraakmeningen verdeeld, maar ik blijf bij wat ik eerder zei …

  Groet, Rein

 • #7978

  Trui Gonnissen
  Bijdrager

  Dag Rein,

  bedankt voor je (snelle) reactie.

  Ik blijf wel van mening dat ‘flashback’ een plaatsje verdient in het lijstje. Het is een frequent woord én niet iedereen kijkt op/ kent http://www.woordenlijst.org. Daarnaast zouden ze er duidelijk bij moeten zetten dat de lijst niet-limitatief is, want nu lijkt dat dat wel zo is.

  Ik ben echt heel verbaasd over de uitspraak van ‘FAQ’. Meen je dat nu? Een letterwoord? Ik zou het absoluut beschouwen als initiaalwoord. Dan is het ook duidelijk tenminste (‘ifaakuu’). Als iemand me zou vragen: “Waar staan de faks?”, dan zou ik de vraag, eerlijk, niet begrijpen.

  Ik ben daarin alleen?

  Groet

 • #7982

  Trui Gonnissen
  Bijdrager

  Oké. Bedankt, heren.
  Ik moet en zal het accepteren. Echt nooit gedacht dat het als fak wordt uitgesproken. Maar ik ben dan ook een nette dame ;-)

 • #7983

  Johan de Boer
  Bijdrager

  Trui, misschien ken je de Technische Handleiding, behorend bij het Groene Boekje. Die geeft in veel uitgebreidere vorm dan de Leidraad van het Groene Boekje een overzicht van de spellingregels van het Nederlands.
  Die is eenvoudig en gratis te downloaden via Technische Handleiding / Taalunieversum.
  Bij de behandeling van letterwoorden en daarmee samenhangende verkortingen die begint op blz. 128 zie je op pagina 129, eerste kolom, dat de Technische Handleiding FAQ tot de letterwoorden rekent.

 • #7990

  Trui Gonnissen
  Bijdrager

  Bedankt Johan. Goeie tip. Groetjes

 • #7991

  Frank
  Bijdrager

  Schrijven we FAQ’jesgedeelte of FAQ’jes-gedeelte en waarom?

 • #7992

  Johan de Boer
  Bijdrager

  Frank, ik kan geen reden bedenken om FAQ’jesgedeelte met een koppelteken te schrijven,
  net zomin als een koppelteken bij VVD’erintegratie, een probleem waar Jeroen in een mail vorig jaar 13 november mee kwam, wat toen tot veel reacties leidde.
  Helaas heb ik (nog) geen vergelijkbare constructies kunnen vinden in de Technische Handleiding en op de diverse taaladviessites.

  Bladzijde 98 van het Groene Boekje.
  Daar staat de volgende zinsnede:
  Uitzondering: pullover, countdown, breakdown, feedback, playback. Begrijpelijkerwijs kan dit tot verwarring leiden, zo blijkt ook uit de bijdrage van Trui. Het gaat hier om uitzonderingen op
  Engelse samenkoppelingen die als rechterdeel een Engels voorzetselbijwoord hebben d.w.z. een voorzetsel dat de functie heeft van een bijwoord.
  Normaliter krijgen deze tweeledige samenkoppelingen een streepje zoals in de vijf voorbeelden die het GB geeft: lay-out, plug-in, stand-by, back-up(bestand), all-in(pakket).

  Ook -over past perfect in dit rijtje zoals de verzameling van woorden met -over uit het GB en VD aantonen: all-over, cross-over, flap-over, flip-over, fly-over, hop-over, make-over, roll-over, slip-over, stop-over, take-over, turn-over, voice-over en walk-over.
  Tussen pull en over zou je een koppelteken verwachten maar dat is een uitzondering, want we moeten pullover schrijven.
  Het klopt dus wat GB op blz. 98 schrijft: pullover is een uitzondering op de regel.
  De uitzondering bij -in is: login en loginnaam.

  Er zijn trouwens ook vergelijkbare Nederlandse woordgroepen zoals beentje-over, haasje-over, klaar-over, pootje-over, maar die doen niet mee want het gaat bij het hierboven omschreven probleem om woorden waarbij het rechterdeel een Engels voorzetselbijwoord is.

  Bij down begint de verwarring. De op pagina 98 genoemde voorbeelden, countdown en breakdown, zijn geen uitzonderingen want bij de volgende trefwoorden, verzameld uit VD en GB wordt down, net als bij countdown en breakdown, steeds vast geschreven aan het eerste lid van de samenstelling: breakdown, buttondown, cooldown, coolingdown, countdown, dropdown, knockdown, lockdown, meltdown, pagedown, playdown, shakedown, showdown, touchdown.
  De enige uitzondering die ik heb kunnen vinden is top-down.
  Daarom denk ik dat GB hier bij de zinsnede:
  Uitzondering: pullover, countdown, breakdown, feedback, playback op pagina 98 bedoelt dat down zich niet gedraagt zoals samenkoppelingen met -in, -out, -by en –up, zoals plug-in en lay-out.
  Bij woorden met down als tweede lid worden ‘gewone’ samenstellingen gevormd zonder koppelteken.

  Hetzelfde is het geval bij samenstellingen met back, zoals feedback en playback, door GB als uitzondering genoemd.
  Voor de volledigheid nog meer voorbeelden: cashback, clawback, comeback, fastback, flashback, fullback, greenback, halfback, hatchback, kickback, laidback, linksback, notchback, outback, paperback, quarterback, rechtsback, squareback.
  Ook hier geen koppelteken voor back, waardoor back zich net als down onderscheidt van voorzetselbijwoorden.

  Het Taaladvies van Taaltelefoon schept meer duidelijkheid:
  Bij het Taaladvies:
  Aaneenschrijven van Engelse woorden – 6: bijzondere combinaties, zie ik bij 5:
  schrijf Engelse samenstellingen met een gewoon bijwoord als rechterdeel aaneen.
  Het gaat om bijwoorden zoals alike, away, back, down, how en not.

  Dit is in iets andere bewoordingen ook terug te vinden op blz. 90 van de Technische Handleiding.

  Wel of niet een koppelteken blijkt dus volgens deze uitleg afhankelijk te zijn van de woordsoort van het rechterdeel van de samenkoppeling of samenstelling.
  Bij voorzetselbijwoorden als between, by, in, off, on, out, over, under en up wordt wel een koppelteken geplaatst waardoor een samenkoppeling wordt gevormd.
  Dat is niet het geval als het rechterdeel een gewoon bijwoord is zoals bij down en back.
  Hiermee worden gewone samenstellingen zonder koppelteken gevormd, zoals bijvoorbeeld flashback.
  De moeilijkheid blijft hoe een voorzetselbijwoord van een gewoon bijwoord te onderscheiden.
  Maar met het grondig bestuderen van het bovengenoemde taaladvies van Taaltelefoon en dan vooral de punten 3 en 5, kom ik al een heel eind.

  Trui, veel succes gewenst in Terneuzen.

 • #8050

  Johan de Boer
  Bijdrager

  Schrijven we FAQ’jesgedeelte of FAQ’jes-gedeelte en waarom?

  Die vraag stelde Frank en ik kwam er niet uit. Dat was ook het geval met het door Jeroen aangedragen VVD’erintegratie, een paar maanden geleden, met exact hetzelfde spellingprobleem.
  Het beste wat je in zo’n geval kunt doen is het hogerop te gaan zoeken en het probleem voor te leggen aan de Taaladviesdienst. Dat heb ik gedaan en ik kreeg de volgende duidelijke uitleg:

  ‘Op woordenlijst.org staat de vergelijkbare samenstelling ‘sms’jesschrijver': ‘Sms’jes’ geldt dus in z’n geheel als een ‘gewoon’ woord, dat wordt vast geschreven aan het woord waar het een samenstelling mee vormt. ‘FAQ’jesgedeelte’ en ‘VVD’erintegratie’ komen daarmee overeen. Een streepje invoegen voor de duidelijkheid is hier aan te raden, maar in dictees mag dat nu juist niet.’

  Minder duidelijk is de behandeling van FAQ, afkorting van frequently asked questions, als letterwoord of als initiaalwoord. Het kan ook allebei, zoals blijkt uit de toelichting bij het bovenstaande taaladvies:

  Of ‘FAQ’ een letterwoord is, is overigens betwistbaar. Het lijkt ons dat de meeste mensen ‘ef-ee-kjoe’ zeggen, en niet ‘fak’. Van Dale Hedendaags Nederlands vermeldt alleen de uitspraak ‘ef-ee-kjoe’. Maar ‘fak’ kan natuurlijk de gewone uitspraak in websitevakkringen zijn.

  Op Spellingsite.nu zie je iets dergelijks bij de omschrijving van faq, waaruit blijkt dat faq zowel een letter- als een initiaalwoord kan zijn.
  VD en GB kennen alleen FAQ met de meervoudsvorm FAQ’s. Helaas geeft VD niet de uitspraak bij het trefwoord FAQ.

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.