Vierde Groot Heerenveens Dictee

Op woensdag 20 september is er weer een editie van  het Groot Heerenveens Dictee. Het wordt voorgelezen door  burgmeester Tjeerd van der Zwan.
Locatie: de raadzaal van de gemeente Heerenveen (aanvang 19.30 uur). Deelname is gratis en staat open voor iedereen die in de gemeente Heerenveen woont of werkt. Men kan zowel individueel als in teamverband deelnemen. Teams van vier personen – te denken valt aan teams van ambtenaren, raadsleden, leerlingen, docenten, specialisten van het ziekenhuis, sportclubs, bedrijven, buurten/straten, instellingen etc. – kunnen deelnemen.

Het Groot Heerenveens Dictee is een gezamenlijk project van de SLAH (Stichting Literaire Activiteiten Heerenveen), Heerenveense Courant en Bibliotheek Heerenveen

Het dictee wordt geschreven door columnist en oud-docent Rob Kerkhoven. Meer informatie vindt men op de website: http://www.slahheerenveen.nl/het-dictee

Aanmelden kan uitsluitend per mail: dicteeheerenveen@bibliothekenmarenfean.nl