Derde Groot Goois Dictee

Op dinsdag 17 oktober is iedereen weer welkom in het fraaie raadhuis van Hilversum voor het derde Groot Goois Dictee. Vanaf 19 uur verwelkomen de twee organiserende Lionsclubs u in de Raadszaal of de Burgerzaal. Burgemeester Pieter Broertjes zal de spelregels uitleggen.

Dicteeschrijver Raymond Serré maakt een tekst over Noord-Holland met daarin diverse valkuilen en spellingsobstakels. Bekende Noord-Hollanders, dicteetijgers, taalliefhebbers en scholieren buigen zich over de tekst. Hun inschrijfgeld komt volledig ten goede aan het goede doel en dankzij een flink aantal gulle sponsors zal het eindbedrag dit jaar zeker hoger uitvallen dan de opbrengst van vorig jaar (5000 euro)

Laaggeletterdheid is een onderschat probleem in Nederland. Zo’n 2,5 miljoen (!!) Nederlanders hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Deze groep voelt zich vaak niet gelukkig en kan zich niet of nauwelijks ontplooien. Daardoor hebben ze vaak geen (vast) werk en zijn ze aangewezen op een uitkering. Als een laaggeletterde ziek wordt duurt dat vaak nodeloos langer, doordat hij of zij de medicatievoorschriften niet kan lezen en/of begrijpen. Door mee te doen als dicteeschrijver of als sponsor aan het Groot Goois Dictee kun je als beter geletterde je minder fortuinlijke landgenoten helpen om vooruit te komen.

Deelname en inschrijving
Het inschrijfgeld bedraagt € 25 voor dicteeschrijvers uit het Gooi die in de Raadzaal willen zitten en €10 voor Gooiers die in de Burgerzaal op het dictee zwoegen. Voor deelnemers van buiten het Gooi kost deelname in de Raadzaal € 35 of € 10 voor de Burgerzaal.

U kunt zich inschrijven via een van de volgende pagina’s: