Achtste Groot Aalsmeers Dictee

Ook in 2017 wordt er weer een dicteefeest georganiseerd in Aalsmeer en wel op vrijdag 3 november. De organisatie is dit jaar in handen van de speciaal hiervoor opgerichte Stichting Groot Aalsmeers Dictee, maar het dictee blijft qua opzet en invulling vrijwel onveranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Initiatiefnemer Constantijn Hoffscholte is er nog steeds nauw bij betrokken.

Ook dit jaar kunnen de liefhebbers weer terecht in de warme ambiance van het Wapen van Aalsmeer in de Dorpsstraat.

Het Groot Aalsmeers Dictee heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een evenement waar taalliefhebbers al geruime tijd van tevoren naar uitkijken. Het credo ‘meedoen is belangrijker dan winnen’ is zonder meer van toepassing, wat niet wegneemt dat iedereen zijn uiterste best doet om zo min mogelijk fouten te maken in de doorgaans niet eenvoudige zinnen. Naast de liefhebbers uit Aalsmeer en omgeving doen er bij de specialisten doorgaans dicteemakers uit het hele land mee.

Teams
Behalve individueel kan er ook weer in teamverband gestreden worden (voor de liefhebbers). Een team dient te bestaan uit drie personen. Voor het berekenen van de uitslag wordt het aantal fouten van de drie leden bij elkaar opgeteld.

Inschrijven voor het Groot Aalsmeers Dictee 2017 kan via taalevenementen@gmail.com. Voor deze editie is de toegangsprijs wederom niet verhoogd! Die bedraagt slechts 25 euro voor een hele avond taalplezier, een kopje koffie bij binnenkomst én een exclusief buffet.

Aanvang van het dictee is 18.30 uur. Vervolgens zal er voor de deelnemers weer een buffet klaarstaan (bij de prijs inbegrepen) en gaat de nakijkploeg aan het werk. Na het buffet wordt de tekst met toelichting gepresenteerd en omstreeks 21.00 uur wordt de uitslag verwacht. Volg voor de voorpret de Facebookpagina!