De wraak van Freriks: het dictee bloeit

Taalvoutjes 2017

Bert Jansen in actie tijdens het Taalvoutjesdictee.

door Jeroen van Heemskerck Düker  |  Foto’s: © Ella Elisabeth

Na het abrupte verscheiden van het Groot Dictee op tv verkeerde menig liefhebber, initiator Philip Freriks voorop, in mineur. “Waar ik de smoor inheb is dat een programma dat toch wel een icoon is, waar ze jarenlang goeie sier mee hebben gemaakt, in één klap bij het vuil wordt gezet”, vertelde de maestro in mei van dit jaar in de NRC. Net als de duizenden dicteevolgelingen zal Freriks zich verheugen over de renaissance die vooral in deze decembermaand manifest is geworden.

Nee, het Groot Dictee keert niet terug op tv – althans niet in het vertrouwde format. Wel staat op 30 december 2017 een avondvullend taalprogramma geprogrammeerd, waarin journaallezeres Annechien Steenhuizen een ‘Klein Dictee’ presenteert. De opnamen zijn inmiddels achter de rug, en naar verluidt gaat het om een gemakkelijke tekst. De kans op een nulfouter is dus vermoedelijk groter dan ooit.

Taalvoutjes 2017

Annemarie Braakman-Ven op het podium in Amsterdam. Zij won de tweede prijs in het Taalvoutjesdictee.

Taalvoutjes
Topresultaten bleven daarentegen uit in het allereerste Taalvoutjesdictee. Op 7 december zag dit nieuwe initiatief het licht in de aula van het Vossius Gymnasium te Amsterdam. Het socialemediafenomeen Taalvoutjes is in vijf jaar exponentieel gegroeid. In 2012 begonnen Inger Hollebeek en Vellah Bogle een Facebookpagina over hun taalirritaties: malle menukaarten, hilarische opschriften en vreemde teksten in de media. Het bleek een gouden greep. Vijf jaar later sturen de vrouwen een negentienkoppige redactie aan. Alleen al de Facebookpagina (er is ook een bijbehorende website) trekt een half miljoen volgers. Het dictee was een logisch gevolg van dit succes. Binnenkort leest u op deze site een uitgebreid verslag van de avond.

Op dezelfde avond van 7 december vond het eerste Dictee van Utrecht plaats. De tekst werd geschreven door Manon Uphoff, die eerder dit jaar ook het Kerkdictee in de Utrechtse Dom voor haar rekening nam. Dichteres Ellen Deckwitz las het verhaal met veel schwung voor. Voor winnaar Pieter van Diepen was het een bijzondere avond: hij vierde in Utrecht zijn honderdste dicteeoverwinning in zijn carrière. Ook van dit evenement biedt Dictees.nl binnenkort een impressie.

GeenStijl
Het platform GeenStijl – betaald door Telegraaf Media – mengde zich in de successieoorlog rondom het overleden dictee. De website, gespecialiseerd in puberale lolligheid met een venijnig toontje, sneed zich daarmee in de vingers – al zien de beheerders dat vooral als ontzettend grappig. Voorleesster Kim Holland hakkelde nog erger dan de livestream. Of de 35 genodigden zich adequaat door de tekst heenploegden, maakt de redactie vreemd genoeg niet bekend. Naar de tekst te oordelen, hadden de auteurs zich voorgenomen het ‘archaïsche’ karakter van het voormalige tv-dictee fors te benadrukken. Zij propten zo veel mogelijk formele, maar eenvoudig te schrijven constructies in een ranzig verhaaltje waarvan de pointe buitenstaanders compleet ontgaat. Desondanks zaten er aardige spellingproblemen in, waaronder laagohmig, uiig, geürm, anarcho-liberale en het onlangs aangepaste gillesdelatourettesyndroom. Ook ontbraken obsolete, maar mooie synoniemen als binst en kwapoetsen niet. In de zaal won Simon Drijver, die onder het pseudoniem Joris von Loghausen bekendheid geniet op de websites GeenStijl en Dumpert.

In het land is ook zonder de inspiratie van het tv-dictee sprake van een bloeiend dicteecircuit. Topevenementen als die in Groningen, Zutphen, Aalsmeer, Amersfoort, Harderwijk en Alkmaar danken hun reputatie aan de combinatie van een goede tekst en een uitstekende ambiance. Ook de meer bescheiden dicteeavondjes blijven de moeite van een bezoek waard, zoals Laren, Markelo, Heeze, Gent en Leiderdorp. Als de voortekenen niet bedriegen, gaan de spellingaficionado’s een mooi dicteejaar tegemoet.

Zutphense flora en fauna in het Volkshuis

Zutphen 2017

Het Volkshuis aan de gezellige Zutphense Houtmarkt was propvol met dicteeliefhebbers.

door Bert Jansen  |  Foto’s: Patrick van Gemert, Zutphens Persbureau

De organisatie van het negende Groot Zutphens Dictee, gehouden op donderdag 16 november, was dit jaar weer in bekwame handen bij de Lionsclub Zutphen-Kattenhaven. Ook dit jaar was de tekst samengesteld door een viermanschap bestaande uit Michel Groothedde, Jody Hagenbeek, Fiona de Heus en Jaap Pott. Alleen de locatie was dit jaar anders: niet meer het vertrouwde Fort Bronsbergen, maar Het Volkshuis, een in Amsterdamseschoolstijl gebouwd pand in hartje Zutphen, was dit jaar de plaats van handeling. De opbrengst ging naar Het Vergeten Kind.

Flora en fauna
Toen Jeroen van Heemskerck Düker en uw djoeroetoelis om zeven uur ‘het oudste koffiehuis van Nederland’ (tussen voorzichtige aanhalingstekens, want ik neem het klakkeloos over van de site) betraden, was een aanzienlijk deel van de tafeltjes al bezet; een uur later, bij aanvang van het dictee, telde ik ruim vijftig deelnemers, bijna een verdubbeling vergeleken bij een jaar geleden. De organisatoren in Zutphen kunnen zich dus zonder van onbescheidenheid beticht te worden het brevet van vermogen opspelden.

Na een woord van welkom (en een vermaning: ‘duidelijk schrijven!’), uitgesproken door Jody, werd het dictee, met de titel Flora en fauna, integraal voorgelezen. Voor de declamatie ‘in stukjes’ had men dit jaar Martine Letterie weten te strikken. Het hoeft geen verbazing te wekken dat Martine Letterie – nomen est omen – als gelauwerd kinderboekenschrijfster met een indrukwekkende lijst titels op haar naam én oud-lerares Nederlands begiftigd is met een heldere dictie. Dat neemt niet weg dat zij wat moeite had het juiste tempo te vinden; verscheidene keren moesten opgejaagde dicteeschrijvers haar manen gas terug te nemen.

Zutphen 2017

Martine Letterie leest het dictee voor.

Heraldische leeuw
Ondanks die heldere dictie ontspoorden ten minste twee dicteetijgers al direct in de eerste zin, toen Martine las: ‘De heraldische, dubbelstaartige gouden leeuw, keelkleurig getongd en genageld, is Zutphens stadsmascotte.’ In plaats van heraldisch verscheen heroïsch op hun blaadje – hoewel de voorlezing, volgens de goede Zutphense traditie, verluchtigd werd met dia’s, en bij de eerste zin het stadswapen met de twee getongde leeuwen prominent in beeld kwam. Ook het keelkleurige kwam niet bij iedereen correct gespeld op papier; menige dicteeschrijver – vermoedelijk niet bekend met het heraldische vocabulaire – schreef hier kilkleurig. Ook bij de afwijkende betekenis van getongd had niet iedereen direct de juiste context in het oog. Bij een enkeling sloeg – denkend aan zoöfilie – zelfs de fantasie compleet op hol …

De samenstellers katapulteerden de dicteeschrijvers niet minder dan honderdduizend jaar (in letters!) terug in de tijd, toen de mammoet en de steppewisent de toendravlakten van Zutphen avant la lettre bevolkten. Twee zinnen later echter zaten ze plotsklaps in de zogenoemde zeventiende-eeuwse Stadsboomgaard, waar regio-eigen appel- en perenrassen geplant werden, waaronder de zeldzame jeanned’arcpeer – dermate zeldzaam, dat niemand onder het publiek zo’n peer ooit gegeten had, laat staan dat men wist hoe dit woord te spellen!
Even leek het erop dat de extinctie van de Falco peregrinus nabij was, maar een zucht van verlichting steeg op uit de zaal, toen duidelijk werd dat je deze roofvogels tegenwoordig weer van de lokale kerktorens steile duikvluchten kunt zien maken. Daar staat tegenover dat de eenstijlige meidoorns langs de N348 ten dode zijn opgeschreven; ze zouden te veel te lijden hebben gehad, maar waarvan, dat bleef voor de buitenpoorters verborgen.
Ook in de laatste zin was het weer een en al ecologische kommer en kwel: de eikenprocessierups rukt op en de bij wordt met uitsterven bedreigd door de destructieve varroamijt.

Zutphen 2017

Jaap Pott bespreekt het dictee.

Etymologische uitstapjes
Nadat de correctieploeg zich had teruggetrokken in het VVV-kantoor aan de overkant van de Markt, waar men ongestoord en onbespied het rode potlood kon hanteren, was het de beurt aan meester Pott om de voetangels en klemmen in het dictee van deskundig commentaar te voorzien. Hij vertelde daarbij niet alleen sec hoe de woorden gespeld moesten worden, maar maakte ter illustratie leerrijke etymologische uitstapjes. Zo legde hij uit dat overlijden ‘overgaan naar een andere wereld’ betekent. Dialectsprekers wéten of ze ei of ij moeten schrijven; de gestipte ij klinkt bij hen als een ie. Het woord ‘wierook’ komt dus van ‘gewijde rook’. Ook de wetenschappelijke naam van de slechtvalk (Falco peregrinus) werd historisch verklaard: de valk die over (‘per’) de akker (‘ager’) vliegt. Hetzelfde woord als pelgrim, de vreemdeling die van voorbij de akker (dus van ver) komt.

Ik ben ervan overtuigd dat dergelijke inkijkjes in de geschiedenis van woorden niet alleen een ondersteuning zijn in de spelling van woorden, maar ook de belangstelling voor taal aanwakkeren. Het is leuk om te weten hoe het mannetje mannequin werd. Net zoals het leuk is het verband te zien tussen het album, de albino en de albe. Het verdiept het inzicht in taal, cultuur, geschiedenis en spelling. De etymologie is immers een van de vier pijlers waarop wij onze spelling baseren.

Zutphen 2017

Dicteekoningin Marry Potjes (in het blauw) nam gewoontegetrouw de eerste prijs mee naar huis.

Discussie ongewenst
Applaus dus voor de onvolprezen dictee-exegeet. Eén punt van (opbouwende) kritiek wil ik niet verhelen. Ik vind het spijtig dat er in Zutphen geen ruimte is voor discussie. ‘Protest is toegestaan, maar morgen pas, dan ben ik er toch niet’, sprak de apodictische Pott. Jammer, want het ontnam mij de kans om en plein public te betogen waarom ‘stortten’ in de tweede zin (‘Ook geïnspireerd door Lions’ prestigieuze leeuwen stortten de dicteesamenstellers zich dit jaar op flora en fauna; bereid u voor op nog eens zeven zinnenprikkelende zinnen.’) ook als tegenwoordige tijd te verdedigen is (overigens zónder te willen tornen aan het prerogatief van de jury waar het het laatste woord betreft). Gelukkig strekt Potts machtige arm niet zo ver dat hij mij nu kan beletten op deze plaats vrije teugel te geven aan het verwoorden van mijn visie.

Ik zou dan willen zeggen dat er tussen ‘storten’ en ‘stortten’ geen verschil te horen is en dat je er daarom voor een goed begrip een werkwoord voor in de plaats moet zetten waarin je de tijd wél hoort, bijvoorbeeld ‘kiezen’. Dan krijg je de zin: ‘Ook geïnspireerd door Lions’ prestigieuze leeuwen kiezen de dicteesamenstellers dit jaar voor flora en fauna; bereid u voor op nog eens zeven zinnenprikkelende zinnen.’ Een prima zin waarin het zogenaamde praesens historicum aan de vertelling een levendig karakter geeft en de beschrijving min of meer in het heden doorwerkt. Ook Jeroen, toch geen taalkundig minus habens, twijfelde over de tijd van het werkwoord.

Een jeanned'arcpeer

Een jeanned’arcpeer

Toffe peer
De avond overziend, stel ik vast dat het in de eerste alinea al genoemde illustere viertal het publiek opnieuw een fraai verhaal met kop en staart waarin de oude Hanzestad aan de IJssel de hoofdrol speelde, heeft weten voor te schotelen. Voor iemand die nog geen hommel van een bij kan onderscheiden, zoals schrijver dezes, was het qua onderwerp niet het gedroomde dictee, maar dat doet niets af aan mijn waardering.
Verleden jaar leerde ik de naam voor de verzinkbare paal in de weg voor het controleren van de toegang tot een straat of terrein (poller), dit jaar kan ik de jeanned’arcpeer aan mijn vocabularium toevoegen. Spijtig evenwel dat (de spelling van) dat woord in geen van de mij ten dienste staande woordenboeken staat opgetekend. Zélfs mijn lokale groentejuwelier kan deze peer niet leveren.

Zutphen 2017

Rein Leentfaar ziet de eerste prijs aan zijn neus voorbijgaan.

Leestekens
Opnieuw wil ik een lans breken voor een qua woordkeus iets moeilijker dictee. Zoals ik er ook voor zou willen pleiten foutief of in het geheel niet geplaatste leestekens niet fout te rekenen; interpunctie is geen onderdeel van de spelkunst. Waarmee ik natuurlijk niet het belang van het plaatsen van leestekens wil bagatelliseren. Geenszins! Het kan zelfs het verschil maken tussen leven en dood: ‘Hangen, niet vrij!’ stond eens op het gerechtelijk papier. Er had moeten staan: ‘Hangen niet, vrij!’ Vrij vervelend voor de gehangene …
Ook dit jaar hadden de auteurs dus gekozen voor een dictee zonder moeilijke woorden en écht grote struikelblokken. Een en ander neemt niet weg dat er in het dictee genoeg kiezelsteentjes zaten, waarover je ook een lelijke buiteling kunt maken. Enfin, dat bleek wel uit het feit dat er in de vijftig nagekeken dictees 1352 fouten werden gemaakt. Gemiddeld 27.

Zutphen 2017

Bert Jansen neemt zijn eerste prijs in ontvangst uit handen van Fiona van Gemert.

Ranglijst
Op een gedeelde derde plaats, met zestien fouten, eindigden Bert en John Stokkel. Het zilver was voor Wino Sijm. Hij misspelde twaalf keer. De ongekroonde Zutphense dicteekoningin Marry Potjes wist met haar 8 fouten bij de doorgefourneerde dicteetijger Rein Leentfaar langszij te komen en Jeroen van Heemskerck Düker (9 fouten, met dank aan de leestekenregel) zelfs een gevoelige orthografische oorvijg te verkopen. Jan Riefel eindigde met 17 rode strepen. Ondergetekende maakte zes fouten en mocht als prijs het boek De Wilde Planten in en om Zutphen in ontvangst nemen. Prachtig, nu kan hij zijn botanische kennis niveau leesplankje tenminste opvijzelen …

De vriendelijke Marieke Tomesen viel, net als verleden jaar, nét buiten de prijzen, maar ik vermeld haar naam toch graag, omdat ik die verleden jaar fout spelde. René Dijkgraaf strandde onderweg naar Zutphen door een onheilspellend geluid vanonder zijn motorkap. Jammer, maar het betekende wel één angstgegner minder voor de vier aanwezige dicteenomaden …

Bierkoning
Na afloop offerden we in het belendende Cambrinus aan Gambrinus, de legendarische bierkoning. Via de N345 verlieten Jeroen en meine Wenigkeit de ‘frontierstad’. Helaas konden we dus niet verifiëren of de eenstijlige meidoorns van Het Witte Lint inderdaad aan het wegkwijnen zijn. Enfin, dat staat nu op de rol voor 15 november 2018, bij de gelegenheid van het tweede bigiyari van het Groot Zutphens Dictee. De datum staat reeds in onze agenda genoteerd. Met onuitwisbare inkt!

Aalsmeers Dictee laat deelnemers zwoegen en zweten

Aalsmeer 2017

Ingrid Hoffscholte leest het dictee voor de eerste keer voor.

door Jan Daalman en Leni Paul  |  Foto’s: Huib Boogert

Nee, het was niet het verwachte przewalskipaard dat langskwam op de avond van het achtste Aalsmeerse Dictee, dat vrijdag 3 oktober in de Burgemeester Kasteleinzaal van het Wapen van Aalsmeer werd gehouden. Ook de cisterciënzers ontbraken, evenals de zee-egels. Maar genoeg andere hier en daar problematische woorden die de ruim veertig deelnemers zo nu en dan met het zweet in de handen over hun opgaven lieten buigen. Een heterogeen gezelschap, variërend van de leesgrage Aalsmeerse huisvrouw tot Rein uit Middelburg, die steevast in het kielzog van zo’n twaalf spellingaficionado’s ‘van buiten’ te gast is bij dit woordenspel.

Het echtpaar Hoffscholte junior was deze keer verantwoordelijk voor de tekst getiteld ‘Het orkest’. Een vermakelijk stuk proza waarin de muziek centraal stond. Zo werd er een verdere escalatie voorkomen dankzij een consciëntieuze klavecinist, een voormalig Sovjetburger, die het belang van authentieke camaraderie op eloquente wijze bepleitte. De voormalige boekhandelaar Constantijn had samen met zijn vrouw Ingrid – dit jaar niet zwanger – bijzonder veel plezier gehad bij het samenstellen van de dicteezinnen, zo onthulde hij na afloop.

Aalsmeer 2017

Het winnende team: Frank Garnier, Anne-Marie Gruter (tevens winnares individueel) en Tamara Dekker.

Winnaars
Zwoegen dus, maar genoeg tijd over voor vrolijkheid, waarbij ook het culinaire aspect niet werd vergeten. Er stond traditiegetrouw een mooi buffet voor de deelnemers klaar na het dictee. Accenten en koppeltekens waren met elkaar wel de grootste valkuilen. De uiteindelijke winnaar bij de liefhebbers werd Anne-Marie Gruter met dertien fouten. Voor het zilver en brons moest een shoot-out uitsluitsel geven. Na twee woorden stelde de ravissante Friezin Joukje Gratama haar tweede plek zeker door nooit ofte nimmer correct op te schrijven. Jeroen Hendriks uit Kudelstaart moest genoegen nemen met de derde plaats.

Aalsmeer 2017

De tweede prijs (teams) was voor Miekje Spoelder, Jan Spoelder en Joost Hoffscholte.

Ook bij de specialisten kwam het aan op een shoot-out. Drie mannen bleken twee fouten te hebben gemaakt. Rein Leentfaar werd al snel eerste met het woord neecampagne, dat verrassend anders gespeld wordt dan een nee-stem. Jacques Bettelheim en Pieter van Diepen streden daarna om de overige prijzen. Dat dreigde een langdurig gevecht te worden. Toen alle reservewoorden op waren, poneerde de Bussumse taalkundige Bert Jansen de opgave philibertspant. Daarmee was het pleit beslecht: Bettelheim werd tweede, Van Diepen derde.

Bij de teams geen Aalsmeerse winst. De eerste plaats was voor team 3G’s, vreemd genoeg bestaande uit de twee G’s Frank Garnier en individueel winnares Anne-Marie Gruter en de G-loze Tamara Dekker. Samen maakten zij 54 fouten. Tweede werd het team Spoelder (Jan en Miekje Spoelder, aangevuld met Joost Hoffscholte) en bankdirecteur Berry Philippa besloot met zijn hoogblonde dochters (samen 79 fout) het erepodium. Team AalsmeerVandaag kwam in de uitslag niet voor.

Aalsmeer 2017

Burgemeester Jeroen Nobel van Aalsmeer sloeg zich dapper heen door zijn zware opdracht.

Juiste dictie
Het dictee werd deze keer niet voorgelezen door oud-burgemeester Joost Hoffscholte, maar voor de eerste keer door de huidige interim-burgemeester (ja, met koppelteken) Jeroen Nobel. Hij kweet zich goed van zijn taak om de tekst zorgvuldig en met de juiste dictie voor te lezen. Ondanks dat klonken er nu en dan geluiden uit de zaal dat het soms wat snel ging. Dan bleek Nobel niet de beroerdste en las hij de zin rustig nog een vierde keer voor. Dat weerhield een zelfbenoemde specialist op de achterste rij er niet van de resem trucs uit de laatste zin te verbasteren tot re sum lux. Wellicht dat hij vanuit een kerkelijke achtergrond dacht aan de beginregel van een onbekende psalm: ‘Ik ben het licht in het ding’?

Aalsmeer 2017

Synchroonschrijven met Pieter van Diepen (voorgrond) en Ronny Bettelheim.

Gemiddeld 25 fouten
In 2016 werd voor het eerst gewerkt aan de hand van een invuldictee, waarbij de deelnemers een geselecteerd aantal woorden opschrijven in plaats van de volledige tekst. Dit bleek een prettige werkwijze en kreeg dit jaar vervolg. Ongetwijfeld scheelt het de deelnemers heel wat fouten. Het credo ‘meedoen is belangrijker dan winnen’ was onder sommige liefhebbers nog wel van toepassing, maar onder de specialisten klonk de ambitie toch wel door. Deze deelnemers lopen stad en land af om deel te nemen aan dictees. Natuurlijk deed iedereen z’n best, maar uw verslaggever bijvoorbeeld scoorde met 31 fouten dik boven het gemiddelde, dat op 25 fouten bleek uit te komen.

Grens Aalsmeer
Het mocht de pret niet drukken, want het buffet na afloop van het dictee was prima verzorgd. In een geanimeerde sfeer werd er nog flink nagepraat over hoe het dan wel had gemoeten. En oud-burgemeester Hoffscholte kreeg toch de gelegenheid van zich te laten horen. Hij vertelde een levendig verhaal over de historie van het Wapen, over het Schoutenhuis en over het oude raadhuis. En over, wat u misschien niet wist, dat de oorspronkelijke grens van Aalsmeer ver de Haarlemmermeer in ligt. Met een citaat uit een gedicht van Hendrik Marsman over schoonheid van het landschap besloot hij z’n verhaal.

Aalsmeer 2017

Annemarie Braakman-Ven, voorzitster van de Stichting Groot Aalsmeer Dictee.

Rommelig slot
Het slotakkoord ging gepaard met diverse shoot-outs waarbij gelijk geëindigde deelnemers woord voor woord met elkaar streden voor de beste plek. Dat deel van de avond verliep echter wat rommelig. Winnares Anne-Marie Gruter bijvoorbeeld had een groter applaus verdiend dan nu uit de verf kwam. En ook voor het uitdelen van de prijzen was misschien wat meer centrale aandacht op z’n plek geweest. Goed, het zijn details die ertoe doen natuurlijk, maar wel details die een zeer geslaagd Groot Aalsmeers Dictee niet in de weg hebben gestaan. En hopelijk mag dat dictee ook Aalsmeers blijven.

Dit artikel is in iets kortere vorm gepubliceerd op www.aalsmeervandaag.nl. De redactie van Dictees.nl kreeg toestemming voor publicatie. Ter wille van ons lezerspubliek zijn enkele alinea’s uitgebreid, met name die over de prijsuitreiking en de shoot-outs.

Eén fout: een lidwoord vergeten

Hilversum 2017

Maureen du Toit

door Tamo van Lochem

De derde editie van het Groot Goois Dictee vond dinsdag 17 oktober plaats in het raadhuis. De tekst die over Het Gooi ging, werd geschreven door Raymond Serré, voormalig nieuwslezer van de NOS. Presentatrice Maureen du Toit las de tekst in zes delen voor. Het dictee werd live uitgezonden door NH Nieuws.

De raadzaal zit helemaal vol, zelfs op het balkon zitten nog deelnemers met een pen voor hun neus. Later worden ook de schrijfblaadjes uitgedeeld waar iedereen een ‘S’, ‘B’ of ‘G’ op moet schrijven. Dit geeft de drie verschillende klassen weer: scholieren, buiten het Gooi of in het Gooi. “Drie, twee, één, actie!”, klinkt het vanuit de regiekamer. Het applaus gaat door de zaal. Als eerste wordt het goede doel, waar deze editie geld voor ingezameld is, toegelicht. Het opgehaalde geld wordt dit jaar besteed aan projecten die laaggeletterdheid tegengaan.

Hilversum 2017

Deelnemers peinzen over de juiste spelling.

Nadenken over schlemielen
De pennen zijn in de aanslag. Sommige deelnemers tikken met hun pen, anderen hebben een trillend been. Maureen leest eerst het dictee helemaal voor. Vervolgens leest ze het dictee nogmaals rustig  voor. “Inwoners van Noord-Holland houden net zoveel van het Oranjehuis als Cubanen uit Havana van een echte havanna, als een Eskimo of Inuit van een eskimohond en een Eskimohut en als een Ajacied van Ajax.” Een paar seconden nadat de presentator deze woorden heeft uitgesproken, gaan er al hoofden omhoog die allemaal dezelfde vraag lijken te willen stellen: “Wat worden de volgende woorden?” Dit duurt niet lang of de hoofden gaan weer omlaag om diep na te denken over hoe je “schlemielen” schrijft.

Hoorbaar gepeins
Twee juryleden schrijven het hele dictee mee. De andere juryleden zoeken af en toe een woord op in het woordenboek. Alle juryleden hebben een bijzondere relatie met taal of met het goede doel. Zo zit burgemeester Pieter Broertjes in de jury en biedt de gemeente Hilversum taalcursussen aan. Du Toits stem klinkt door de hele zaal. De pennen van deelnemers gaan heen en weer en het gepeins van de hersenpannen is te horen. Na een gedeelte wordt bij een toeschouwer of deelnemer gepijld, nee gepeild, hoe het dictee gaat. “Ik vind het heel moeilijk. Mijn man heeft het geschreven, maar ik weet niet hoe hij het verzonnen heeft,” zegt de echtgenote van Raymond Serré.

Hilversum 2017

De lokale omroep interviewt dicteeauteur Raymond Serré.

Cobra
Ook aan het dictee komt een eind en de deelnemers schrijven de laatste zin op: “Terecht dat deze juridische hobbyist in alle media is afgezeken.” Bij sommige deelnemers verraadt het gezicht al dat ze blij zijn dat het hierbij blijft. Maar als het dictee dan nogmaals helemaal wordt voorgelezen, doet bijna iedereen toch nog een paar laatste aanpassingen. Vervolgens worden alle dictees ingeleverd en ontstaat er zowel bij de jury, als bij de schrijvers een discussie over hoe je sommige woorden schrijft. Met name zijn Westfries museum en Cobra-beweging reden tot gesprek.

De schrijver neemt tijdens het nakijken het dictee met de schrijvers door. Alle instinkers en mogelijke fouten worden genoemd. Vervolgens delen twee voorzitters van de Lionsclub de cheque uit. Om de spanning op te bouwen, worden de cijfers van rechts naar links geschreven. Uiteindelijk staat er €8.500 op de cheque. Dit is een hoger bedrag dan de vorige edities.

Bokalen
Als alle dictees zijn nagekeken, en dictees met minder dan tien fout zelfs twee keer, worden de bokalen uitgereikt aan de winnaars. Els Brons, jurylid en directeur van de Bibliotheek Hilversum, vertelt dat de beste scholier negentien fouten heeft gemaakt. De winnaar, Storm Brinkhuis, had het niet verwacht: “Nee zeker niet, ik had mezelf berekend boven de twintig.” Burgemeester Pieter Broertjes reikt de prijs uit aan de winnaar buiten het Gooi: “De winnaar heeft uiteindelijk maar één fout, omdat hij een lidwoord was vergeten. Het is de bekende winnaar Rein Leentfaar.” Jeroen van Heemskerck Düker had de minste fouten gemaakt van de inwoners van het Gooi: drie stuks, volgens de jury. Na de prijsuitreiking kunnen alle deelnemers hun nagekeken dictee ophalen, waarna ze – hun fouten druk besprekend – de raadzaal verlaten.

Tamo van Lochem studeert journalistiek aan de Hogeschool Utrecht. Hij schreef dit verslag voor de website hilversum.hu.nl. Met zijn toestemming neemt Dictees.nl zijn tekst over.

Nautisch requiem voor Groningen en Ommelanden

Groningen 2017

Drukte op woonschip Josephina

door René Dijkgraaf

Op een warme oktoberdag spoedden Bert Jansen en ik ons in Berts cabriootje naar het Hoge Noorden om deel te gaan nemen aan het Grootscheeps Scheepsdictee. Alvorens het schip in te gaan, werd de inwendige mens versterkt met een heerlijk diner aan een Groningse gracht, waar een enorme schaapskudde onze feestvreugde onverwacht kwam verhogen.
Aldus gespijsd en gelaafd betraden we de schoot van woonschip Josephina in het Reitdiep, waar we hartelijk welkom werden geheten door Bob en Albertien van Dijk. Het was er weer ouderwets gezellig, ondanks de wetenschap dat de huidige, negende, sessie ook de laatste was, wegens het verhuizen van de gastheer en -vrouw naar Flevoland.

Groningen 2017

Paul Huerrer lees Van Dijks tekst voor.

Amadeus
Stipt om acht uur begon muziekrecensent-voorlezer Paul Huerrer aan de tekst, die Mozart naar het Rampjaar in Groningen katapulteerde. Het was een prachtig gecomponeerde historie, met tal van mooie dicteewoorden, zoals gebruikelijk zowel uit de Dikke Van Dale (o.a. Schwyzerdütsch, paean, Platgronings) als uit de Dunne Van Dijk (o.a. mensmollend, lage landen, Köchelverzeichnis, 2CV). De deelnemers genoten met volle teugen van het verhaal en van de entourage. De tekst was lang, maar dat mocht de pret geenszins drukken. Bovendien werd het gevaar scheurbuik op te lopen afdoende bezworen met heerlijke sandwiches en jus d’orange.

Groningen 2017

Sacha Landkroon (midden) luistert naar het dictee.

Prijzen
Na het voordragen van enige zelfgemaakte verzen door de lokale dichter Sacha Landkroon kon de prijsuitreiking beginnen. Het bleek dat in Loppersum het beste spellingonderwijs gegeven werd: Nicolette Scholten werd eerste met 21 fout en veteraan Angela Rijnen derde met 30 fout. Groninger Sacha Landkroon bezette de tweede plaats met 29 fout. De specialisten moesten natuurlijk véél moeilijker woorden schrijven, in deze categorie won René Dijkgraaf met 26 fout nipt van Bert Jansen (28). De organisatoren werden na het afwikkelen van de formaliteiten – terecht – bedolven onder dankwoorden, waarna de gasten geheel voldaan huiswaarts gingen.

Troostrijk nieuwtje: volgend jaar organiseren Bob en Albertien van Dijk het Zuiderzeebodemdictee!

Policors in Harderwijk

Ton Pors – Harderwijk 2017

Dicteeauteur René Dijkgraaf

door Bert Jansen  |  Foto’s © Ton Pors

Hoogzomer was het, toen René Dijkgraaf mij mailde: ‘Mijn kerstboom staat, de komende tijd ga ik de ballen erin hangen.’ Na lezing van deze zin vermoedde ik ernstig een zonnesteek bij de gewaardeerde dicteetijger, maar toen ik verder las, begreep ik de metaforische strekking, want in het vervolg legde hij uit met de kerstboom de ‘ruwe dicteetekst’ te bedoelen en met de ballen de ‘moeilijke woorden’.
Welnu, inmiddels dorren de bomen in het laat seizoen en hebben we op 10 oktober de kerstboom in zijn volle glorie kunnen bewonderen. Maar daarover meer verderop.

Eenvoudig doch voedzaam
Voor de vierde maal organiseerde de Lions Club Harderwijk het Groot Harderwijks Dictee. Ook dit jaar weer was René Dijkgraaf aangezocht het dictee te schrijven. Het eraan gekoppelde goede doel was bestrijding van de laaggeletterdheid: leermaterialen voor Harderwijkse azc-kinderen. Aan het eind van de avond zou blijken dat er 1.300 euro op de rekening van deze stichting kan worden bijgeschreven.
Eveneens voor de vierde maal in successie had René zijn dicteekompanen voorafgaand aan het kruisen der kroontjespennen uitgenodigd om in zijn Harderwijkse kruip-in een – zoals hij het in zijn uitnodiging zelf formuleerde – ‘eenvoudige doch voedzame maaltijd’ te nuttigen. Dat bleek een understatement: René, geaccompagneerd door zijn charmante wederhelft Marjan, zette ons een gesoigneerd convivium voor. Zo’n maaltijd verbroedert en zorgt voor de onderlinge verbinding. Nog afgezien van het feit dat de spelkunst niet gedijt op een rammelende maag.

Ton Pors – Harderwijk 2017

Marjan Wonnink

Grandguignol
In het Christelijk College Nassau Veluwe stonden de tafels in het gelid: vijftig voor de liefhebbers, vijftien voor de tijgers, die weer van verre (van heinde was er niemand) waren gekomen om zich, vrijwillig en tegen betaling, door de ietwat malicieuze auteur te laten roosteren.
Traditiegetrouw trad Bert van Maarleveld, presidentsvoorzitter van de Lions Cub, weer op als spreekstalmeester en was het jurytoezicht in bekwame handen bij de dames Marjan Wonnink (neerlandica) en Elly Bakker (rectrice van het college). Nee, ik doe geen poging politiek correct te zijn.
Na de eerste drie jaar bot te hebben gevangen, hadden de organisatoren burgemeester Harm-Jan van Schaik ten langen leste bereid gevonden het dictee voor te dragen. In zijn introductie zei hij te vrezen dat een eventuele vergelijking met Philip Freriks in zijn nadeel zou uitpakken, maar dat viel alleszins mee. Hij vergaloppeerde zich weliswaar een paar keer – bij grandguignol gaf hij zelfs na een paar vergeefse pogingen de pijp aan Maarten, die inmiddels een aardige collectie moet hebben –, maar zijn rustige dictie en beschaafde sonore stem compenseerden dat ruimschoots.

Ton Pors – Harderwijk 2017

Burgemeester Harm-Jan van Schaik van Harderwijk

Jammer was wel dat een aantal woorden niet helemaal volgens het (uitspraak)boekje over zijn lippen kwamen. Ik noem heautoscopie (dat ten onrechte met een ronde o in de tweede lettergreep werd uitgesproken in plaats van met aan au) – het zette menige dicteenomade op het verkeerde been. Geholpen daarentegen weer werd de goegemeente door het woord epizeuxes in de derde lettergreep met een eu uit te spreken in plaats van met een ui – fouten die doen vermoeden dat de eerste burger van Harderwijk een klassieke opleiding heeft moeten ontberen. Bij wachoachtig kwam de klemtoon verkeerdelijk op de tweede, in plaats van op de eerste lettergreep, waardoor ik het woord niet herkende en er het malle ‘wat showachtig’ op mijn blaadje kwam te staan … Spijtig voor iemand die geen watje wíl zijn en geen macho dúrft te zijn. Dergelijke fouten zijn overigens gemakkelijk te vermijden als de voorlezer een fonologische versie ter hand wordt gesteld.

Ton Pors – Harderwijk 2017

Jan Riefel

Werkster of interieurverzorgster?
Het onderwerp van het dictee was even verrassend als belangwekkend: de devaluatie van het woord, een in dictees nog niet eerder behandeld onderwerp. René opperde in zijn exposé dat de werkster er niet mee geholpen is als we haar beroep versluierend interieurverzorgster noemen. Hij stelde de vermoedelijk retorisch bedoelde vraag: ‘Of een trukendoos vol nieuwe benamingen daarbij helpt, is echter de vraag, want het betreft waarschijnlijk hooguit markeringen van de heersende moraal.’
Dat – aan de andere kant – woorden het wereld- en mensbeeld wel degelijk kunnen kleuren, zal René wel niet willen ontkennen. Of we de Molukse kapers uit de tweede helft van de jaren zeventig nu terroristen of vrijheidsstrijders noemen, maakt wel degelijk verschil voor onze interpretatie van de werkelijkheid. En dat geldt ook voor de mariniers, die, afhankelijk van de bron, bevrijders of zelfs moordenaars genoemd worden. Pijnlijk voor mensen die hun leven in de waagschaal stelden, al mogen de kwalificaties dan slechts ‘trillende luchtmoleculen’ zijn, zoals René stelt.
En sinds kort is ook het inmiddels door Van Dale gesanctioneerde ‘slaafgemaakte’, een morfologisch barbarisme van de eerste orde, bon ton. Ik pas niet meer in mijn schoenen. Tenenkrommend!  Weg met dit soort mijdspreuken!

Verpleegsters of verpleegkundigen?
Een en ander neemt niet weg dat de auteur een punt heeft als hij betoogt dat steeds frequentere naamsveranderingen symbool lijken te staan voor onze machteloosheid discriminatie de baas te worden. Zo betreur ik tot op de dag van vandaag de teloorgang, ergens in de jaren zeventig, van de verpleegster en de onderwijzer ten faveure van het onlogische verpleegkundige en het oerlelijke onderwijsgevende. En nog steeds krijg ik een acute aanval van maculae bij het horen van ‘bemensen’ in plaats van ‘bemannen’. Zelfs uitdrukkingen als ‘met man en macht’ en ‘mankracht’ zijn bij deze policors, die nog geen blókje kaas gegeten hebben van etymologie, niet veilig. Nee, dat moet ‘met mens en macht’ en ‘menskracht’ worden! Mijn toetsenbord protesteert heftig. Bah!

Ton Pors – Harderwijk 2017

Gelukkig viel er ook veel te lachen in Harderwijk. Annemarie Braakman-Ven vond het in elk geval zeer vermakelijk.

Poëtisch analfabetisme
In de kerstboom hingen zo’n zestig ballen. Ofwel: in het invuldictee moesten zo’n zestig woorden worden ingevuld. Vrijwel zonder uitzondering woorden die men in alle frequentielijsten van het Nederlands tevergeefs zal zoeken. Policors zullen daarover wel weer hun staf breken, maar het angstvallig vermijden van ‘moeilijke’ woorden is toegeven aan functioneel minimalisme en zal leiden tot poëtisch analfabetisme. Wij laten ons in het dicteecircuit echter niet ringeloren door de jip-en-janneketaaladepten, wij zijn steeds op zoek naar woorden die uit het gebruik dreigen te vallen. René moet weten dat hij ze niet voor niets uit de krochten van zijn woordenboeken heeft opgedoken: wij adopteren ze. Wij gebruiken ze. Op gevaar af dat we als janweetal geafficheerd worden. En nee, het bezigen van in onbruik geraakte woorden is niet elitair! Eenieder die zijn woordenschat wil uitbreiden, staan woordenboeken ter beschikking die gratis te raadplegen zijn.

Ton Pors – Harderwijk 2017

Organisator Bert van Maarleveld

Bettelheims battle
René, in het grote grammaticabos geen babe in the woods, ging er voorzichtig van uit dat zijn dictee geen discussiepuntjes zou bevatten, maar in dat opzicht had hij toch buiten oud-GDdNT-winnaar Jacques Bettelheim gerekend. Na afloop van het dictee opperde deze dat in de zin “Soms wordt je bijvoorbeeld verzocht ‘geachte dames en heren’ door ‘beste mensen’ te vervangen” ook ‘word je’ goed gerekend zou moeten worden. In de moerlemei bleef hij echter een vox clamantis in deserto. Maar niet voor lang; een dag later trok hij bij de Taaladviesdienst van Onze Taal aan de bel. Rutger Kiezebrink wees er in zijn reactie op dat er in Van Dale geen steun te vinden is voor uitsluitend de vorm mét t. Daar staat expliciet ‘de heren wordt of worden verzocht hierheen te komen’. Ook staat in Van Dale de voorbeeldzin ‘men wordt verzocht hier niet te roken’, en aangezien ‘men’ alleen onderwerp van de zin kan zijn en nooit meewerkend voorwerp of lijdend voorwerp, moeten ook andere onderwerpen mogelijk zijn in combinatie met ‘verzocht worden’. Ergo: zowel ‘wordt je verzocht’ als ‘word je verzocht’ is correct. Waarmee maar weer eens bewezen is dat je een gemankeerde formele educatie best kunt paren aan een scherp inzicht in de grammatische functie …

Ton Pors – Harderwijk 2017

Jeroen van Heemskerck Düker denkt na – en hij is niet de enige.

De gedateerde datief
Over het meewerkend voorwerp is al heel wat inkt vergoten, onder anderen door mijn helaas overleden leermeester (leermeesteres?) en vriendin Frida Balk-Smit Duyzentkunst. Zij repte meer dan twintig jaar geleden al van ‘de teloorgang van het meewerkend voorwerp’. Want ga maar na: zoals het eerder ‘lusten’ verging, zo vergaat het nu ‘verzoeken’. En met ‘passen’ zal het krek eender aflopen: er is geen middelbareschoolleerling meer die zegt ‘mij past die schoen niet’. ‘Ik pas die schoen niet’ is voor jongeren de enige vorm. De toekomst is dus voor ‘de heren worden verzocht’. Daar helpt geen lievemoederen aan!
Ook in het onlangs verschenen werkje ‘Maar zo heb ik dat geleerd’ van oud-taaladviseur Wouter van Wingerden wordt aandacht aan dit onderwerp besteed. Hij komt tot dezelfde conclusie als zijn vroegere collega.
‘De reizigers wordt verzocht’ hoor je intussen alleen nog maar op Schiphol. Telkens als ik het hoor, vraag ik mij af of de omroeper (m/v) dat ook zo zou zeggen als die tekst niet op zijn of haar blaadje stond, als hij of zij vrijuit sprak, niet belemmerd door voorschriften. Ik weet zeker van niet. Professor Kruisinga, een grammaticus uit de vorige eeuw, placht te zeggen dat alle voorschriften voor taalgebruik bedervend zijn. Daarin kan ik – zonder de tak af te zagen waar ik zelf op zit – niet geheel met hem meegaan, maar een punt heeft hij wel.

De mooiste vondst in het dictee was wat mij betreft wel de zin: ‘De kortte van dit betoog verhindert uitweiding over deze interessante gedachte.’ Menige dicteetijger had niet het analogon gezien met dikte en breedte.

Ton Pors – Harderwijk 2017

Marissa van Vliet is blij met haar eerste prijs bij de liefhebbers.

Ontwapenend gemak
Na afloop van het dictee behandelde René nog eens de diverse spellingproblemen. Hij bespeelde de zaal weer met ontwapenend gemak – en vissend naar complimentjes (‘Ik hoop dat jullie mij nu nog wel lief vinden’). Het hoogtepunt vormde wel het hilarische filmpje uit 1989 van John Cleese die Tina Turner introduceert.

Bij de teams gaf D66 eenieder het nakijken (13 fouten gemiddeld). De ChristenUnie wist nog maar net de scholieren in toom te houden (15 tegenover 15,5 gemiddeld). De uitslag bij de liefhebbers liet een afgetekende overwinning zien voor classica Marissa van Vliet. Deze coming woman in het dictee- én quizcircuit struikelde slechts zes keer (gemiddeld 18) tijdens het lastige parcours; haar prijs: een etentje voor twee bij restaurant Ratatouille. Wij zijn benieuwd wie ze meevraagt … Ze werd op de voet gevolgd door Mirjam Driest (8 fouten, goed voor een pen). Het brons was voor Hommes Bontemps (11 fouten, goed voor een bon van Brasserie De Bank). Annemarie Braakman deed weliswaar buiten mededinging mee, maar haar foutenaantal (net als Marissa slechts 6) had wel vermeld mogen worden. Bij dezen alsnog!

Ton Pors – Harderwijk 2017

Johan de Boer

Specialisten
Helaas had het correctieteam zich niet zo secuur van zijn taak gekweten, zodat het exacte foutenaantal van de top drie niet te geven is. Vast staat echter dat bij de specialisten de dicteetrojka Johan de Boer, Rein Leentfaar en Rien Wisse (deze volgorde is strikt alfabetisch-lexicografisch; er kan geen voorkeur uit worden afgeleid) elkaar nauwelijks iets toegaf. Er circuleerden verschillende tellingen, maar in alle drie kwam hun foutenaantal neer op ongeveer tien (gemiddeld 21). Chapeau!

René hield er rekening mee dat men aan het dictee thelalgie of heautoscopie zou kunnen overhouden. Nou dat viel wat mij betreft mee: het beperkte zich tot een flinke kater. Nochtans hoop ik er volgend jaar weer bij te zijn. Ik zeg dus: tot ziens bij de bigiyari!