Het Groot Breskens Dictee is niet meer

Breskens 2017

Rein Leentfaar toont de fotocollage van Frank Denys.

Tekst en foto’s: Huib Boogert

Het Groot Breskens Dictee is niet meer. Het is overgegaan in dierbare herinneringen. Organisator Rein Leentfaar is er na tien jaar mee gestopt. “Alles heeft zijn tijd. Het was genoeg geweest”, is zijn verklaring. Afgelopen zaterdagmiddag 13 mei werden de laatste alinea’s geschreven.

Het dictee in de Zeeuwse vissersplaats, aan de Westerschelde, was altijd een tijdrovende productie. De maker ontwierp steeds drie invuldictees, te weten voor de categorieën Amateurs, Liefhebbers en Specialisten. Dat vergde veel tijd en moeite. En de organisator wil zijn vrije tijd voortaan wat anders gaan besteden.

Breskens 2017

Huib Boogert met zijn eega tijdens het diner.

Uiteraard neemt hij geen afscheid van de dicteewereld. Hij blijft deelnemen aan dictees in Nederland en België. Hij blijft ook dicteeteksten voor anderen schrijven. Echter, zijn eigen lokale geesteskind heeft zaterdag 13 mei zijn laatste rustplaats gevonden op het ereveld van ter ziele gegane dictees.

Omdat de heer Leentfaar het ‘overlijden’ van zijn dictee vooraf openhartig had aangekondigd, lieten op zaterdagmiddag 13 mei 2017 enkele vaste deelnemers vóór aanvang van de orthografische schermutselingen hun treurnis blijken. Huib Boogert las voor uit eigen werk: een gedicht met daarin een bundel woorden verwerkt die in de afgelopen tien jaar in Breskens voorbijgekomen zijn. Hij karakteriseerde de heer Leentfaar in het laatste couplet als volgt:

Bewondering voor de Reinse vondsten
Werd tien jaar lang alom gehoord.
Maar met of zonder Breskens dictee:
Rein heeft altijd het laatste woord.

Hij betuigde tot slot zijn medeleven door de aanbieding van een fles heuse ‘Reinwijn’, mét opzettelijke spellingfout. Frank Denys stak in overdrachtelijke zin een kaarsje op voor het Groot Breskens Dictee door de overhandiging van een prachtige, ingelijste collage van foto’s van alle tien Breskense dictees. Hij oogstte daarmee veel bewondering.

Breskens 2017

Herman Killens (l) won de eerste prijs in de specialistenklasse.

Niet relaxed naar de uitgang
Over de vraag of het rouwbeklag de moeilijkheidsgraad van het laatste Breskens dictee zou milderen, kunnen we kort zijn. Wie als deelnemer de gedachte koesterde dat hij/zij zich wel even relaxed naar de laatste uitgang zou schrijven, kwam sterk bedrogen uit. Auteur Leentfaar ging er met gestrekt been in.

De spellingfanaten die in het kerkelijk verenigingsgebouw De Ontmoeting aan de Dorpsstraat (in dezen fungerend als dictee-uitvaartcentrum) de handschoen en de pen opnamen, kregen het ongenadig voor de kiezen. De specialisten werd de adem welhaast benomen door woorden als ethyleendiaminetetra-azijnzuur, trihydroxybenzoëzuur, solvayprocedé en ziegler-nattapolymerisatie. Onschrijfbare jongerentaal ontbrak ook niet: supercoewl, kiksen, bff, wazzup, mosht, ragequit en warez.

Breskens 2017

Twee generaties Denys piekeren over de juiste spelling.

De liefhebbers mochten zich een schedelbreuk piekeren met theologoumenon, gillesdelatourettesyndroom, stresscardiomyopathie, anno dazumal, Uuq, zwitser- of drenthelevengevoel, BMX’ersactiviteiten en verbi divini minister (V.D.M.). De aanvangers kregen te maken met taalkundige wurggrepen als penalty’s, penanties, soennieten, sjiisme, hij petanquet, stormstag- en lijzeilen, capopen, loomen, socialbesitas en shishapen. Auteur Leentfaar had in zijn inleiding tot het dictee de hoop uitgesproken, dat de deelnemers hem niet zouden gaan zien als ‘farizese gemenerik’, een woordgroep die de liefhebbers moesten schrijven. Hij deed daartoe echter wél zijn best …

Breskens 2017

Birgit Kuppens

Het prijzenfestival
Het behoeft geen verwondering te wekken, dat veel deelnemers na afloop voor dood aan de schrijftafels achterbleven. Toen ieder van de schrik was bekomen, kon de eindbalans worden opgemaakt.
Voor de jeugd waren er speciale prijzen. Zonder afkijken eindigden Annelien Denys en Florianne Denys (Lembeek, België) gedeeld op de eerste plaats. De aanvangers moesten vijftig woorden invullen. In deze categorie wonnen Zeeuws-Vlamingen: 1) Annie de Vilder,11 fouten, 2) Ria Leenhouts, 20 fouten, 3) Betsie Basting, 21 fouten.

Bij de liefhebbers moesten zeventig woorden worden ingevuld. Hier wonnen de Vlamingen: 1) Raf Coppens, 17 fouten, 2) Birgit Kuppens, 19 fouten en 3) Jan Deroover, 34 fouten. De specialisten moesten zich buigen over honderd schier onmogelijke invulplaatsen. De Vlamingen, die in de meerderheid waren, gingen met de prijzen strijken: 1) Herman Killens, 28 fouten, 2) + 3) Christiane Adams en Felix Heyman, beiden 30 fouten.

Breskens 2017

Annemarie Braakman vierde zowel Moederdag als haar verjaardag na het dictee.

Culinair goodbye
Na deze tiende en laatste Breskense vingeroefening werden alle deelnemers, de ‘nabestaanden van het Leentfaardictee’, door de genereuze auteur uitgenodigd om op zijn kosten in de plaatselijke taveerne J&B te komen dineren. En zo werd, óók op culinaire wijze, de laatste eer bewezen aan het Breskens dictee.

7 reacties

 1. Sterk verslag, Huib! Mijn felicitaties. En voor Rein: 10 keer proficiat!

 2. Mooi verslag, Huib! Ik was erg verguld met je gedicht – ik zal het op mijn blog zetten – en de met allerlei dicteetermen beplakte fles Reinwijn. Ook een mooie herinnering zal blijven de fraaie fotocollage van alle Groot Breskens Dictees 2008-2017 die ik van Frank ontving (ze verslag). Marijke zal daar behoorlijk aan hebben bijgedragen, denk ik maar zo.

 3. Knap verslag, Huib!
  Proficiat aan Herman die zijn naam op de erelijst mag bijschrijven naast coryfeeën als J. Verheyen en R. Joosen.
  En dank aan Rein en Hanneke voor die mooie 10 jaren.
  Behalve hun beslissende rol in het welslagen van dit evenement wil ik een deelaspect niet onbelicht laten: waarom worden dictees bijna altijd ’s avonds geschreven op onmogelijke uren en slechts bij uitzondering in het weekend? Dan is het nochtans een uitgelezen moment om er een gezellige familiegebeurtenis van te maken!

 4. Het doek is gevallen, maar wij moeten verder. We zetten alle mooie herinneringen op een rijtje en tellen ze een voor een. En danken de geestelijke vader – Rein Leentfaar – voor alle uren van geoorloofde uithuizigheid die hij fourneerde!

 5. Proficiat Huib voor dit mooie en gepaste eerbetoon. En nogmaals superbedankt Hanneke en Rein voor al die fantastische dicteenamiddagen! Die zijn nu al legendarisch …