Eede 2017

Guido Gezelle leert ons spellen op de grens

Terwijl het kwik buiten als een kwelgeest naar de 32 graden kroop, liepen binnen in het Zeeuwse café-restaurant De Tol de kouderillingen over de ruggen van de deelnemers aan het Zeeuws-Vlaams Dictee.

Initiatiefneemster Marie Bakx

Lees verder

benedictee2017-01

Dictee van maandag 19 juni

Ons wekelijks dictee. Beantwoord de tien vragen en kijk of je een Tijger of een Theemuts bent!

Lees verder

BeNe-Aalsmeer 2017

Het BeNeDictee in het Palingmeer? Molto BeNe!

Na de succesvolle opener in Opwijk trok het dicteeminnende gezelschap dit keer naar Aalsmeer voor de derde en vierde sessie van het BeNeDictee. Herman Killens brengt verslag uit van deze zeer gewaardeerde dicteepartij. Helemaal in stijl, namelijk onder de vorm van … een dictee.

Dicteeschrijven vereist soms enig improvisatievermogen

Lees verder

margrieten

Dictee van maandag 12 juni

Ons wekelijks dictee, met deze keer een botanisch thema. Beantwoord de tien opgaven en kijk of je een Tijger of een Theemuts bent!

Lees verder

dordrecht2017_scrabble_algemeen

Dictee van maandag 5 juni

Ons wekelijks dictee, deze keer geheel gewijd aan wijlen het Groot Dictee op tv. Beantwoord de tien vragen en kijk of je een Tijger of een Theemuts bent!

Foto: ©Huib Boogert

Lees verder

GDdNT 2016

Te moeilijk, te archaïsch? Quatsch

Als een harde scheet tijdens een yogales klonk op 24 mei de mededeling dat het Groot Dictee na ruim een kwarteeuw was afgedankt. Wat waren de argumenten daarvoor? En wat zijn die waard?

Lees verder

GDdNT 2016

Groot Dictee voortaan wekelijks op tv

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal komt voortaan wekelijks op tv, in plaats van jaarlijks. Per direct, want volgens de NTR is de nood hoog. Dat heeft met kijkcijfers te maken. De Spelt polste enkele prominenten.

door Rien Wisse, redacteur van De Spelt

Lees verder

Ter Aar 2016

Kraaienmars abrupt ingezet

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal is niet meer. Na jaren kwakkelen kwam zijn verscheiden toch nog onverwacht. Hoe nu verder, vraagt taalkundige Bert Jansen zich af.

Bert Jansen. Foto: © Huib Boogert

Lees verder